f: ROJUS Sava Giria
m: LEYA Sava Giria

data ur: 18.03.2018

Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Zwycięzca Polski 2019
2 x Crufts Nominacja
Nr 1 w Rankingu TOP DOG w Polsce